0800 133 000 logart@logart.sk

DODACIA LEHOTA

Dodacia lehota je uvedená na shope v dvoch úrovniach. Prvá úroveň je dodanie tovaru z lokálnych skladov a k tomu príslušná informácia dostupnosti a druhá zo skladov alebo výroby konkrétneho tovaru, teda zo skladov výrobcu. Pri tento iformácii je dodacia lehota zodpovedajúca preprave dlhšia alebo uvedená nie je a je potrebné sa na ňu informovať na našom obchodnom oddelení.

– Pri zákazke s tlačou začína dodacia lehota plynúť dňom prevzatia úplných podkladov pre tlač.

– Pri požiadavke na odsúhlasenie predlohy pre tlač začína dodacia lehota plynúť dňom odsúhlasenia predlohy. Predávajúci je povinný dodať kupujúcemu predlohu na schválenie najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa spísania zmluvy a obdržania kompletných podkladov pre tlač.

– Pri dohodnutej zálohovej platbe začína dodacia lehota plynúť dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky v dohodnutej výške na účet predávajúceho.

– Kupujúci môže s predávajúcim dohodnúť expresnú dodaciu lehotu. V tomto prípade potom kupujúci uhradí expresnú prirážku vo výške podľa čl. 3.5 OBCHODNÝCH PODMIENOK.